Om Syværkstedet

 

Syværkstedet er en lille privat syskole for fritidssyning, som jeg 
startede i 1997. Holdene er små (max. 6 personer), hvilket giver 
et hyggeligt og vedkommende miljø, som kan rumme individuel 
undervisning og vejledning til den øvede kursist og nybegynderen.

 

Jeg er uddannet håndarbejdslærer fra Håndarbejdets Fremmes 
Seminarium med beklædning som hovedfag i 1992. Senere har jeg 
videreuddannet mig til cand. Pæd. i Håndarbejde fra Danmarks 
Pædagogiske Universitet.

 

Undervisningen foregår i 2 hyggelige lokaler, hvor der er tilskæringsborde, symaskiner og et lille cafémiljø, hvor der altid er kaffe/te og lidt sødt.

 

Du kan sy hvad du har lyst til. Tøj til dig selv, dine børn, ting til 
hjemmet, reparere, forandre tøj eller være målrettet omkring noget 
syteknisk du gerne vil lære. Du har også mulighed for at lave dine 
mønstre selv, designe og få personligt tilrettet dine modeller.

 

Ud over almindelige syhold, vil der være emne- og weekendkurser, hvor der er mulighed for at fordybe sig i afgrænsede emner.

 

Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret forskellige aktiviteter eksempelvis udstillinger og besøg i stofforretninger. 

 

 

Frederiksborgvej 203 . 2400 København NV . Tlf. 3967 6323 . Mobil 2713 0326 . mail@susannesundenaes.dk